معرفی نرم افزار فست فود

نرم افزار فست فود ، برنامه حسابداری جامع جهت مدیریت فست فود و اغذیه فروشی می باشد. مدیران فست فود و اغذیه فروشی ، با نصب این نرم افزار بر روی رایانه فروشگاه خود، می توانند منوی خود را تعریف کرده و برای مشتریان خود فیش صادر نمایند و در پایان شب یا هفته ، از فاکتور های صادر شده ، گزارشات متنوع تهیه نمایند.

نرم افزار فست فود این قابلیت را دارد ، آن دسته از فست فود هایی که فروش بیرون از سالن و از طریق پیک دارند ، با تعریف پیک در سیستم ، اطلاعات پیک را نیز در قبض چاپ کنند و گزارشات متنوع بر اساس پیک موتوری خاص تهیه نمایند.